Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,138


Full Name:                 BUI VAN GA

Academic Rank:       Professor

Position:                     General Editor of The Journal of Science and Technology-UD

Date of Birth:            1957

Place of Birth:            Binh Dinh, Vietnam 


Education: Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Da Nang University of Technology in 1980; Ph.D. at Ecole Centrale de Lyon, France, in 1989; Doctor of Science in 2004; Associate Professor (1996) and Full Professor (2002) at the University of Da Nang.

Career Highlights and accomplishment:
Director of Department of Science and Technology (1991-1994); Director of International Relations (1994-1998); Vice President (1998-2000) of the University of Da Nang; Director of University Institute of Technology-The University of Danang (2000-2004); Rector of Da Nang University of Technology (2004-2005), President of the University of Da Nang http://www.udn.vn (2005-2010);Vice Minister, Ministry of Education and Training, Vietnam (www.moet.edu.vn) in charge of higher education and professional vocational training, science and technology, international relations, project 911 training university lecturers at PhD level overseas, project 1558 training human resource for nuclear power plants, development of International Standard Universities project... (2010-2017).
Visiting Professor to the University of Angers and University Institute of Technology 1-University Joseph Fourier (France); Member of Editor Committee of Journal “Science and Technology” and “Vietnamese Journal of Mechanics”.

Teaching courses: Internal Combustion Engines, Turbulence, Combustion Modeling, Air Pollution; Alternative fuels

Field of Research: Fluid Mechanics, Combustion, Air Pollution;

Inventor and Patents
- Inventor of LPG/Gasoline conversion kit for motorcycles
- Inventor of Biogas/Petroleum conversion kit for stationary engines
- Patents Owner No: 3692(2003), 5940(2006), 6643(2007), 8187(2010), 9433(2011), 9562(2011),11868 (2013).-       Prize “Science and  Technology” (2003) of French Speaking Universities Agency(AUF)

-       First Prize “Science Technonology Initiative Competition” (2003) of Danang City 

-       Palmes Academiques (2001, Chevalier) of French Government 

-       Palmes Academiques (2005, Officer) of French Government 

-       The 3rd Labour Medal (2006) of The Nation

-       The 2nd Labour Medal (2017) of The Nation

-       National Competition Worker (2008) of The GovernmentAddress/Contact: 

The University of Danang

41, Le Duan, 

Danang, Vietnam

Handphone: +84 913 402 278

Email: buivanga@ac.udn.vn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn