Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,857

Họ tên:  ThS. Đinh Nam Đức (Đổi ảnh đại diện)
Giới tính:   Nam  Nữ    Mã hồ sơ: D2508220.211142  
Đơn vị:   Chuyển công tác  Cơ quan Đại học Đà Nẵng  Khoa Y Dược  Nghỉ Hưu  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  Trường Cao Đẳng Công nghệ  Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin  Trường Đại học Bách Khoa  Trường Đại học Kinh tế  Trường Đại học Ngoại Ngữ  Trường Đại học Sư phạm  Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh   
Phòng:   Ban Giám hiệu  Khoa Cơ khí  Khoa Công nghệ Hóa học  Khoa Điện  Khoa Kỹ thuật Xây Dựng  Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên  Phòng Đào tạo  Phòng Kế hoạch - Tài chính  Phòng KT, ĐBCLGD, TT và PC  Phòng QLKH & HTQT  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện   
Tổ hoặc Bộ môn:   -   
Quê quán: 
Năm sinh:
  --  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Tháng:  --  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Năm:  --  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Nơi sinh:  
Dân tộc:  
 2) Học hàm, học vị, danh hiệu
a) Đại học: 
Hệ:  -  Chính quy  Cử tuyển  Liên thông  Từ xa  VLVH  Năm TN:Tại:Chuyên ngành:Nước:
b) Học vị: 
TTHọc vịNămNgànhTạiNướcHiệu chỉnh
1Thạc sĩ2015Kiến trúc và Thiết kế Đô thịKhoa Kiến trúc và Thiết kế Đô thị, Trường Đại học Văn hóa Trung HoaĐài Loan
c) Chức danh khoa học: 
d) Danh hiệu:
 3) Giảng dạy, chuyên môn
Chức vụ (hiện tại hoặc trước nghỉ hưu):  -  Bác sĩ  Bảo vệ  Bí thư  Bí thư Ban cán sự Đảng  Bí thư Chi bộ  Bí thư Đảng uỷ bộ phận  Bí thư Đảng uỷ cấp cơ sở  Bí thư Đảng uỷ cấp trên cơ sở  Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN  Bí thư Đảng uỷ khối CQTW  Cán bộ  Cán bộ giảng dạy  Cán sự  Cấp dưỡng  Chánh Văn phòng  Chi uỷ viên  Chủ nhiệm khoa  Chủ tịch Công đoàn  Chủ tịch công Đoàn bộ phận  Chủ tịch công Đoàn ĐH vùng  Chủ tịch công Đoàn khoa  Chủ tịch công Đoàn ngành  Chủ tịch công Đoàn trường  Chủ tịch hội Cựu chiến binh  Chủ tịch Hội sinh viên  Chuyên viên  Chuyên viên chính  Chuyên viên lập trình  Cử nhân  Đảng uỷ viên cơ quan  Đảng uỷ viên Đảng uỷ cấp cơ sở  Đảng uỷ viên ĐUBP  Đảng uỷ viên ĐUCTCS  Giám đốc Đại học Đà Nẵng  Giám đốc Phân hiệu  Giám đốc Trung tâm  Giám sát kỹ thuật  Giảng viên  Giảng viên - Giáo vụ  Giảng viên cao cấp  Giảng viên chính  Giảng viên chính-Giáo vụ  Giáo viên  Giáo viên TH  Giáo viên TH CC  Giáo vụ  Hiệu phó  Hiệu trưởng  Hướng dẫn viên  Kế toán  Kế toán trưởng  Kế toán viên  Không biết  Kỹ sư  Kỹ thuật viên  Lái xe  Nhân viên  Nhân viên bảo vệ  Nhân viên phục vụ  Nhân viên quản sinh  Nhân viên thư viện  Nhân viên Y tế  Phó  trưởng phòng Đào tạo  Phó Bí thư  Phó bí thư Ban cán sự Đảng  Phó bí thư Chi bộ  Phó Bí thư Đảng uỷ bộ phận  Phó bí thư Đảng uỷ cấp cơ sở  Phó bí thư Đảng uỷ ĐHĐN  Phó bí thư Đảng uỷ khối CQTW  Phó bí thư Đoàn TNCS  Phó Chánh Văn phòng  Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ  Phó Chủ nhiệm khoa  Phó chủ tịch Công đoàn  Phó chủ tịch công Đoàn bộ phận  Phó chủ tịch công Đoàn ĐH vùng  Phó chủ tịch công Đoàn khoa  Phó chủ tịch công Đoàn ngành  Phó chủ tịch công Đoàn trường  Phó Chủ tịch Hội CCB  Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh  Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng  Phó Giám đốc Phân hiệu  Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu  Phó Giám đốc Trung tâm  Phó Hiệu trưởng  Phó Trưởng Ban  Phó Trưởng Khoa  Phó Trưởng phòng  Phó trưởng phòng phụ trách  Phụ trách  Phụ trách chuyên ngành SXTĐ  Phụ trách phòng  Quyền Bí thư Đảng uỷ bộ phận  Quyền bí thư Đảng uỷ cấp cơ sở  Quyền bí thư ĐUCTCS  Quyền Giám đốc  Quyền Hiệu trưởng  Quyền Trưởng Ban  Quyền Trường khoa  Quyền Trưởng Phòng  Tập sự Trợ giảng  Thư ký  Thủ quỹ  Thủ thư  Thực tập trợ giảng  Thường vụ Đảng uỷ cơ quan  Thường vụ Đảng uỷ khối CQTW  Tin học quản trị  Tổ phó  Tổ trưởng  Tổ trưởng Công Đoàn  Tổ trưởng Đảng  Tổ trưởng Thư viện  Tổ trưởng tổ bảo vệ  Tổ trưởng tổ chuyên môn  Tổ trưởng tổ điện - nước  Tổ trưởng tổ GDTC  Tổ trưởng tổ QT  Tổ trưởng tổ vệ sinh phòng bệnh  Trợ giảng  Trợ lý  Trợ lý Dự án  Trưởng Ban  Trưởng ban Nữ công  Trưởng Bộ môn  Trưởng bộ phận  Trưởng Dự án  Trưởng Khoa  Trưởng phòng  Trưởng phòng Đào tạo  Trưởng phòng hành chính  Uỷ viên Ban cán sự Đảng  Uỷ viên BCH công Đoàn bộ phận  Uỷ viên BCH công Đoàn cơ quan  Uỷ viên BCH công Đoàn ĐH vùng  Uỷ viên BCH công Đoàn khoa  Uỷ viên BCH công Đoàn ngành  Uỷ viên BCH công Đoàn trường  Uỷ viên BCH Đoàn TNCS HCM  Uỷ viên Đảng uỷ khối CQTW  Uỷ viên Thường vụ ĐU cấp CS  Uỷ viên thường vụ ĐUBP  Uỷ viên Thường vụ ĐUCTCS  Văn thư  Y sĩ  Y tá  Ngạch lương:  -  Bác sĩ  Bảo vệ  Cán bộ  Cấp dưỡng  Chưa chọn  Chuyên viên  Chuyên viên chính  Chuyên viên lập trình  Giảng viên  Giảng viên - Giáo vụ  Giảng viên cao cấp  Giảng viên chính  Giảng viên chính-Giáo vụ  Giáo viên  Giáo viên TH  Giáo viên TH CC  Giáo vụ  Hướng dẫn viên  Kế toán  Khác  Kỹ sư  Lái xe  Nhân viên  Nhân viên bảo vệ  Nhân viên phục vụ  Nhân viên quản sinh  Nhân viên thư viện  Nhân viên Y tế  Tập sự Trợ giảng  Thư ký  Thủ quỹ  Thủ thư  Thư viện viên  Thực tập trợ giảng  Tin học quản trị  Trợ lý  Văn thư  Y sĩ  Y tá 
Công việc được giao:
Dạy chuyên ngành:
Lĩnh vực nghiên cứu:
Ngoại ngữ:
 4) Thông tin liên hệ
Địa chỉ nhà riêng:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại CQ:Mobile:
Email:  (Phân cách giữa 2 địa chỉ Email là dấu ;   )
Chỉ hiển thị số điện thoại, email khi đăng nhập
 5) Tóm tắt quá trình công tác và giảng dạy
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn