Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053


Personal information

- Full name: Nguyen Van Minh

- Gender: Male

- Date of birth: 09/05/1989

- Major: Ship Building at Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam

- Work at: Faculty of Transportation Mechanical Engineering, DUT

- Foreign Languages: English, Korean

- Contact Address: 54 Nguyen Luong Bang, Da Nang
    
- Email: nguyenminhdta@gmail.com

Academic and Experience

 - From September, 2007 to March, 2012: Study at Vietnam Maritime University.

- From June, 2012 to November, 2013: Teacher Assistant at Faculty of Transportation Mechanical Engineering, Danang University of Science and Technology, University of Da Nang.

- From November, 2013 to February, 2015: Lecturer at Faculty of Transportation Mechanical Engineering, Danang University of  Science and Technology, University of Da Nang.

- From March, 2015 to February, 2017:  Master student at Changwon National University, Korea

- From March, 2017 to February, 2021: PhD. student at Changwon National University, Korea
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn