Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

HANH THI MY NGUYEN
Date of Birth:  December 14, 1988
Mobile: 0905 737 222
Email: ntmhanh.ntmh@gmail.com

WORK EXPERIENCE


  • 04/2013 - present: Lecturer - Department of Banking, The University of Danang, University of Economics
  • 03/2010 – 12/2010:  Supply Chain Finance Officer - International UNILEVER company, Ho Chi Minh, Vietnam
EDUCATION


  • 09/2011-09/2012: The University of Northampton, The United Kingdom

Master in MSc Management (Pathway: Financial Analysis)

Classification: Distinction

  • 09/2006-06/2010: The University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh city.

Bachelor in Finance & Banking (Talented Bachelor Program)

Classification: Distinction 

GPA: 8.34/10

 ACADEMIC HONORS

w 2008 – 2009; 2009 – 2010: The Best Excellent Student at Three Aspects (Academic accomplishment; Extracurricular Activities; Physical fitness) 

Awarded by The people's committee in Ho Chi Minh city; by Vietnam National Union of Students

w Yearly Academic scholarships – Awarded by The university of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh city.

w SMBC Foundation Scholarship 2006 - 2007

w POSCO Fellowship 2006 – 2007abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn