Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,753


Name

Sonca Vo

Sex

Female

Date of Birth

00/00/00

Place of Birth

Binh Dinh

Place of Origin

Binh Dinh

Major

Applied Linguistics and Technology

Workplace

Faculty of English UFLS, University of Danang, Vietnam

Degree

PhD (2019) in Applied Linguistics and Technology at Iowa State University, USA; MA (2011) in Teaching English as a Second Language at Northern Arizona University, USA; BA (2004) in English at UFLS, University of Danang, Vietnam

Teaching

English

Area of interest

test development, validation, research methods, performance-based assessment

Foreign language

N/A

Address

131 Luong Nhu Hoc Street, Danang City, Vietnam

Phone

0702638181

Email

vtsca@ufl.udn.vn


 

WORK EXPERIENCE

 

2019 – present: teaching at University of Foreign Language Studies, the University of Danang, Vietnam

 

2014 – 2019: teaching at Iowa State University, USA

 

2006 – 2014: teaching at University of Foreign Language Studies, the University of Danang, Vietnam

DOMESTIC:

[1]

Article: Effects of awareness of stress and intonation on listening comprehension. Author: Nguyen, G & Vo, S. Proceedings of the 8th Scientific Research of the University of Danang. Volume: 8. Pages: 560-565. Year. 2012.

 

INTERNATIONAL:

[1]

Article: Use of lexical features in non-native academic writing. Authors: Sonca Vo. Journal of Second Language Writing. No: 1. Pages: 1-12. Year 2019. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn