Lê Thị Trúc Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,341,741

 
Mục này được 31704 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Trúc Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/12/1987
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị Tài chính; Tại: Sheffield Hallam University
Dạy CN: Kế toán, Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu về mức độ công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các doanh nghiệp dấu khí niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Lê Thị Trúc Loan. Mã số: T2015-04-55. Năm: 2015. (Mar 29 2016 12:14PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng ngừa. Chủ nhiệm: Lê Thị Trúc Loan. Mã số: Đ2013-04-25. Năm: 2013. (Mar 29 2016 12:13PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp và những định hướng vận dụng trong kế toán Việt Nam. Chủ nhiệm: Lê Thị Trúc Loan. Mã số: T2010-04-38. Năm: 2010. (Mar 29 2016 12:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn