Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='anhbtn' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Bùi Thị Ngọc Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 30,551,096

 
Mục này được 5116 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Ngọc Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/03/1970
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: trường ĐH Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thực hành Tiếng Anh Bộ môn Viết
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Tổ chức hoạt động dạy học tiếng Anh. Dạy Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 74 Đường Man Thiện, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3893124; Mobile: 0905222151
Email: ngocanhspnn@yahoo.com; ngocanhspnn@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn