Võ Thị Thúy Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36627 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Thúy Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/07/1974
Nơi sinh: 
Quê quán Triệu Phong - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học tổng hợp Quebec tại Montreal (UQAM)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2012
Dạy CN: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, pháp
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Điện thoại: 0983449335; Mobile: 0511 - 3847001
Email: vothuyanh@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thạc sĩ tại Đại học UQAM, Canada (2003)
Tiến sỹ, Đại học UQAM Canada (2007)
2002-2003, 2004-2006: Trợ giảng các môn học Tài chính vi mô, Kinh tế lượng tài chính, chương trình thạc sỹ kinh tế - Đại học UQAM, Canada
2005-2006: Giáo viên thỉnh giảng môn Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng, chương trình thạc sỹ Tài chính ứng dụng – Đại học UQAM, Canada
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1996-2008), Trưởng bộ môn Tài chính, khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2008 đến nay).
8/2014-6/2015: Fulbright Visiting Scholar at Department of Finance, Ross School of Business, The University of Michigan - USA
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Tác động của quản trị công ty đến khủng hoảng tài chính tại các nước Châu Á. Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: Trần Nguyễn Trâm Anh; Bùi Phan Nhã Khanh; Lê Trần Hoài Thương; Đặng Thị Thạch. Mã số: B2016-DNA-12-TT. Năm: 2018. (Mar 3 2021 4:04PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết tại HOSE. Chủ nhiệm: TS Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Phạm Văn Sơn, ThS Sử Duy Bin. Mã số: Đ2011-04-01. Năm: 2012. (Mar 21 2012 8:13PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Chủ nhiệm: TS Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Phạm Văn Sơn; ThS Sử Duy Bin. Mã số: Đ2011-04-01. Năm: 2012. (Mar 25 2011 10:25PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020. Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Mã số: TPDN2009. Năm: 2011. (Jan 7 2011 10:36PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá khả năng phát triển dịch vụ tài chính của thành phố Đà Nẵng đến 2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Võ Thị Thúy Anh. Mã số: T2009-04-22. Năm: 2010. (Jan 7 2011 10:43PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, khảo sát tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Lê Phương Dung, ThS Phan Đặng My Phương, ThS Võ Hoàng Diễm Trinh. Mã số: B2009-ĐN04-36. Năm: 2010. (Jan 7 2011 10:35PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến cấu trúc nền kinh tế thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: TPDN2007. Năm: 2008. (Jan 7 2011 10:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đo lường đóng góp của ngành kinh tế cấp I đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: Phạm Quang Tín, Võ Thị Thuý Anh, Võ Văn Trực, Nguyễn Quốc Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18, 4.1. Trang: 47-54. Năm 2020. (Mar 3 2021 5:06PM)
[2]Bài báo: Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bằng chứng thực nghiệm từ cách tiếp cận LSDVC. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh; Phan Trần Minh Hưng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 273. Trang: 33-42. Năm 2020. (Mar 3 2021 4:43PM)
[3]Bài báo: What Cause Financial Crisis in Asian Countries?. Tác giả: Vo Thi Thuy Anh; Ha Xuan Thuy; Bui Phan Nha Khanh. Journal of Economics and Development. Số: 3. Trang: 5-19. Năm 2018. (Mar 3 2021 4:36PM)
[4]Bài báo: Impact of Board Gender Diversity on Firm Value: International Evidence. Tác giả: Vo Thi Thuy Anh and Bui Phan Nha Khanh. Journal of Economics and Development. Số: Vol. 19, No. 1. Trang: 65-76. Năm 2017. (Sep 17 2017 9:15AM)
[5]Bài báo: Early Warning Systems of Currency Crises: An Empirical Investigation in Vietnam. Tác giả: Vo Thi Thuy Anh, Tran Nguyen Tram Anh & Ha Xuan Thuy. Journal of Economic Development. Số: 24(4). Trang: 97-116. Năm 2016. (Sep 17 2017 9:17AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Trần Khánh Ly, Lê Thị Nguyệt Ánh, Trần Thị Dung. Tạp chí kinh tế và phát triển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 207. Trang: 19-27. Năm 2014.
(Apr 22 2015 3:24AM)
[7]Bài báo: Đánh giá khả năng dự báo của mạng nô-ron nhân tạo đối với chỉ số VN-Index. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Minh Tuấn. Tạp chí ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 0712014. Năm 2014.
(Apr 22 2015 3:25AM)
[8]Bài báo: Kiểm định ngang giá sức mua: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thế Anh Tuấn. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 05. Trang: 102-111. Năm 2014. (Apr 22 2015 3:21AM)
[9]Bài báo: Studying the Impact of Macro Factors on the Rate of Return of the Shares Listed on HSX. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hải
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Journal of Economic Development
marriage affairs open i want an affair
. Số: 23. Trang: p.16-28. Năm 2013.
(Apr 22 2015 3:11AM)
[10]Bài báo: Vận dụng mô hình nhân tố trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên HSX. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 02. Trang: 60-69. Năm 2013. (Apr 22 2015 3:18AM)
[11]Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49). Trang: 115-124. Năm 2012. (Mar 20 2012 10:08PM)
[12]Bài báo: Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Tác giả: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Phạm Văn Sơn. Tạp chí Phát triển kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 263. Trang: 1-10. Năm 2012.
(Jun 13 2013 9:49PM)
[13]Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 3 (106). Trang: 70-75. Năm 2011. (Jul 4 2011 9:12PM)
[14]Bài báo: Phương pháp đánh giá tác động của các cú hích kinh tế đến cá nhân, tổ chức. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí khoa học và công nghệ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3(44). Trang: 150-156. Năm 2011.
(Sep 12 2011 11:34PM)
[15]Bài báo: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 16. Trang: 52-56. Năm 2011.
(Sep 12 2011 11:39PM)
[16]Bài báo: Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Anh Tuấn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 8. Trang: 50-56. Năm 2011.
(Jul 4 2011 8:50PM)
[17]Bài báo: Mô hình ngưỡng và lý thuyết ngang giá sức mua. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(46). Trang: 126-136. Năm 2011. (Oct 28 2011 7:52PM)
[18]Bài báo: Nhận diện các vấn đề của thành phố Đà Nẵng qua phân tích kết quả PCI. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 5(108). Trang: 65-70. Năm 2011.
(Oct 25 2011 7:08PM)
[19]Bài báo: Hoàn thiện môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí công nghệ ngân hàng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 67. Trang: 18-25. Năm 2011.
(Oct 25 2011 7:11PM)
[20]Bài báo: Thành công của PCI Đà Nẵng và kinh nghiệm cho các chính quyền địa phương. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Bùi Ngọc Như Nguyệt. Tạp chí Tài chính. Số: 9 (563). Trang: 40-43. Năm 2011. (Mar 20 2012 10:18PM)
[21]Bài báo: Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VNIndex bằng mô hình giá trị chịu rủi ro. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Anh Tùng. Economic Development. Số: 201. Trang: 23-32. Năm 2011. (Jul 4 2011 9:45PM)
[22]Bài báo: Nhận dạng rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh  và ThS Bùi Thị Lệ . Tạp chí Ngân hàng. Số: 5. Trang: 46-52. Năm 2011. (Mar 25 2011 10:18PM)
[23]Bài báo: Thực tiễn tốt của PCI Đà Nẵng và bài học chính sách nhằm nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Bùi Như Nguyệt. Tạp chí phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 16+17. Trang: 57-63. Năm 2011. (Jan 7 2011 11:28PM)
[24]Bài báo: Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh  và ThS Bùi Thị Lệ. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. Năm 2011. (Mar 25 2011 10:21PM)
[25]Bài báo: Tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất 4% đến hoạt động của doanh nghiệp – Trường hợp của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh – ThS Nguyễn Việt Quốc
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học Phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát Việt Nam sau suy giảm kinh tế - Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 01. Trang: 110-125. Năm 2010.
(Mar 21 2012 7:54PM)
[26]Bài báo: Giải phóng mặt bằng và sự chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, CN Thái Thị Hồng Ân, ThS Đinh Thị Hoa Mỹ. Tạp chí sinh hoạt lý luận. Số: 2(99). Năm 2010. (Jan 7 2011 11:26PM)
[27]Bài báo: Các vấn đề của gói kích cầu thứ nhất – Bài học kinh nghiệm về gói kích cầu cho Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 40(2). Trang: 42-51. Năm 2010.
(Jan 7 2011 11:07PM)
[28]Bài báo: Nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của NHCSXH Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Phan Đặng My Phương.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 40(2). Năm 2010.
(Jan 7 2011 11:09PM)
[29]Bài báo: Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Quốc Khánh, ThS Nguyễn Việt Quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 1+2/2010. Năm 2010. (Jan 7 2011 11:13PM)
[30]Bài báo: PCI Đà Nẵng 2009- Cải thiện nhiều hơn giảm điểm. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh - ThS Bùi Ngọc Như Nguyệt. Tạp chí phát triển kinh tế xã hội – Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3+4/2010. Năm 2010.
(Jan 7 2011 11:17PM)
[31]Bài báo: Ứng dụng mô hình Probit, Logit, Tobit để đánh giá tác động của chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Ngân hàng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 23. Trang: 24-31. Năm 2010.
(Jan 7 2011 11:18PM)
[32]Bài báo: Định hướng phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2020. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí phát triển kinh tế xã hội – Đà Nẵng. Số: 5+6/2010. Năm 2010. (Jan 7 2011 11:24PM)
[33]Bài báo: Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu và VnIndex. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Anh Tùng. Tạp chí Công nghệ ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12/2010. Năm 2010.
(Jan 7 2011 10:51PM)
[34]Bài báo: Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 24. Trang: 43-48. Năm 2010.
(Jan 7 2011 11:36PM)
[35]Bài báo: Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 31. Trang: 110-117. Năm 2009. (Jul 4 2011 9:26PM)
[36]Bài báo: Định hướng phát triển dịch vụ chứng khoán tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, TS Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 33. Năm 2009.
(Jan 7 2011 11:32PM)
[37]Bài báo: Hiệu quả của chương trình hỗ trợ lãi suất 4% đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Quốc Khánh.. Tạp chí tài chính. Số: 8/2009. Năm 2009. (Jan 7 2011 11:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Volatility and asymmetric dependence in Central and East European stock markets. Authors: Nathan Lael Joseph; Thi Thuy Anh Vo; Asma Mobarek; Sabur Mollah. Review of Quantitative Finance and Accounting. No: 55,(2020). Pages: 1241–1303. Year 2020. (Mar 3 2021 4:11PM)
[2]Article: Institutional ownership and stock liquidity: International evidence. Authors: Đặng Tùng Lâm, Nguyễn Thanh Hương, Trần Nguyễn Trâm Anh, Võ Thị Thúy Anh. Asia‐Pacific Journal of Financial Studies. No: 47 (1). Pages: 21-53. Year 2018. (Mar 3 2021 4:17PM)
[3]Article: Target corporate governance, acquirers' location choices, and partial acquisitions. Authors: Man Dang, Darren Henry, XiangkangYin, Thuy AnhVo. Pacific-Basin Finance Journal. No: 50. Pages: 82-104. Year 2018. (Sep 17 2017 9:07AM)
[4]Article: Corporate Governance and Financial Crises. Authors: Võ Thị Thúy Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Presentation at Miller College of Business, Ball State University (3/2014), at Ross School of Business, the University of Michigan, Accepted to present at Asian Finance Association Conference 2015 in China
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 2015. Pages: 1-50. Year 2015.
(Apr 22 2015 3:06AM)
[5]Article: Data Driven Rate Optimal Tests for Serial Correlation. Authors: Võ Thị Thúy Anh, Alain Guay
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Canadian Economics Association Conference 2005
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 2005. Pages: 01-35. Year 2005.
(Apr 22 2015 2:57AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 23 2013 9:49AM)(Jan 7 2011 11:49PM)(Jan 7 2011 11:47PM)
[1]Đầu tư tài chính Chủ biên: Võ Thị Thuý Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2012.
[2]Thanh toán quốc tế Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, TS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2011.
[3]Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2009.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Năm: 2012.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm: 2012.
[4] Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Risk Management
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị danh mục đầu tư
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học, Cao học  Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Tài chính quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Công cụ phái sinh
Ngành: Kinh tế học
 2008 Cao học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên cao học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học tổng hợp Que1bec tại Montreal, Canada Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn