Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,324,373

 Chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hóa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Bảo
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo: Chính sách và hình thức tổ chức trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỷ 21, Sầm Sơn; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2000
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn