Bùi Quang Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21929 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Quang Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/06/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kết cấu công trình; Tại: Yokohama National University
Dạy CN: Phương pháp số, Tin học ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Lĩnh vực NC: Kết cấu màng, Kết cấu Tensegrity, Cơ học tính toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: 0918098406; Mobile: 0918098406
Email: bqhieu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008-nay: Giảng viên, khoa Xây dựng DD&CN, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
2010-2013: Khóa học Thạc sĩ tại trường Đại học Tokyo, Nhật Bản
2016-2019: Khóa học Tiến sĩ tại trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của giá trị cực đại của hệ số ma sát trong phân tích phản ứng động đất của nhà thấp tầng sử dụng móng trượt. Chủ nhiệm: Bùi Quang Hiếu. Mã số: T2014-02-111. Năm: 2014. (Apr 7 2015 11:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích và thực nghiệm xác định hình dạng tháp Tensegrity ba tầng. Tác giả: Quang Hieu Bui, Doan Quan Vo, Quoc Khanh Hoang, Minh Luan Duong, Phuoc Lam Tran, Phuoc Dat Nguyen. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD. Số: 14. Trang: 118-127. Năm 2020. (Nov 1 2020 5:14PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của hiện tượng trượt giữa nền và móng đến phản ứng của công trình chịu tải trọng động đất. Tác giả: Bùi Quang Hiếu*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 10. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Arbitrary Lagrangian-Eulerian formulations for cutting pattern generation of tensile membrane structures. Authors: Quang Hieu Bui, Masaya Kawabata, Vinh Phu Nguyen, My Pham. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. No: 2020. Pages: 1-11. Year 2020. (Nov 9 2020 1:33PM)
[2]Article: Total Lagrangian formulation for ETFE membrane structure considering friction contact. Authors: Bui Quang Hieu, Kawabata Masaya. Journal of Structural Engineering, Architectural Institute of Japan. No: 65B. Pages: 465-475. Year 2019. (Apr 8 2019 9:30AM)
[3]Article: Fabrication of three-dimensional curved surface using ETFE film by stretching drape strips considering friction contact conditions. Authors: Bui Quang Hieu, Masaya Kawabata. Proceedings of IASS Annual Symposia, International Association for Shell and Spatial structures. No: 2019. Pages: 1-8. Year 2019. (Aug 6 2019 9:20AM)
[4]Article: An experiment on fabrication technique to establish three-dimensional curved surface of ETFE membrane structure by stretching cutting pattern strips. Authors: Bui Quang Hieu, Masaya Kawabata. Research Report on Membrane Structures, The Membrane Structures Association of Japan. No: 32. Pages: 13-19. Year 2019. (May 16 2019 10:46AM)
[5]Article: Nonlinear finite element procedure for membrane structures using ETFE films considering friction contact condition. Authors: Bui Quang Hieu, Kawabata Masaya. Research Report on Membrane Structures, The Membrane Structures Association of Japan. No: 30. Pages: 9-14. Year 2017. (Apr 8 2019 9:28AM)
[6]Presentations: Nonlinear analysis of membrane structures using ETFE films considering the friction contact between the films and steel arch. Authors: Bui Quang Hieu, Kawabata Masaya. Architectural Institute of Japan. Pages: 741-742. Year 2017. (Apr 8 2019 9:31AM)
[7]Article: Static test on friction coefficient of concrete foundation. Authors: Bui Quang Hieu, Toshikazu Kabeyasawa, Toshimi Kabeyasawa, Youji Hosokawa. Japan Concrete Institute Proceeding, Vol.35, No.2, 2013, 991-996. No: Vol.35, No.2. Pages: 991-996. Year 2013. (Apr 4 2014 9:31AM)
[8]Presentations: Earthquake response of buildings on sliding base including the peak and average values of friction coefficients. Authors: Bui Quang Hieu, Toshimi Kabeyasawa. Architecture Institute Japan Conference. Pages: 715-716. Year 2013. (Apr 4 2014 9:37AM)
[9]Presentations: An experimental study on shear friction coefficient between concrete foundation and bedding. Authors: Bui Quang Hieu, Toshimi Kabeyasawa, Toshikazu Kabeyasawa. Architecture Institute Japan Conference
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 587-588. Year 2012.
(Apr 4 2014 9:35AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 9 2020 1:43PM)
[1]Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học ứng dụng
Ngành: Xây dựng
 2013 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa
[2]Phương Pháp Số
Ngành: Xây dựng
 2009 Đại học  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn