Bùi Quang Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,283

 
Mục này được 21242 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Quang Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/06/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kết cấu công trình; Tại: Yokohama National University
Dạy CN: Phương pháp số, Tin học ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: 0918098406; Mobile: 0918098406
Email: bqhieu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2007 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của giá trị cực đại của hệ số ma sát trong phân tích phản ứng động đất của nhà thấp tầng sử dụng móng trượt. Chủ nhiệm: Bùi Quang Hiếu. Mã số: T2014-02-111. Năm: 2014. (Apr 7 2015 11:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của hiện tượng trượt giữa nền và móng đến phản ứng của công trình chịu tải trọng động đất. Tác giả: Bùi Quang Hiếu*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 10. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Total Lagrangian formulation for ETFE membrane structure considering friction contact. Authors: Bui Quang Hieu, Kawabata Masaya. Journal of Structural Engineering, Architectural Institute of Japan. No: 65B. Pages: 465-475. Year 2019. (Apr 8 2019 9:30AM)
[2]Article: Fabrication of three-dimensional curved surface using ETFE film by stretching drape strips considering friction contact conditions. Authors: Bui Quang Hieu, Masaya Kawabata. Proceedings of IASS Annual Symposia, International Association for Shell and Spatial structures. No: 2019. Pages: 1-8. Year 2019. (Aug 6 2019 9:20AM)
[3]Article: An experiment on fabrication technique to establish three-dimensional curved surface of ETFE membrane structure by stretching cutting pattern strips. Authors: Bui Quang Hieu, Masaya Kawabata. Research Report on Membrane Structures, The Membrane Structures Association of Japan. No: 32. Pages: 13-19. Year 2019. (May 16 2019 10:46AM)
[4]Article: Nonlinear finite element procedure for membrane structures using ETFE films considering friction contact condition. Authors: Bui Quang Hieu, Kawabata Masaya. Research Report on Membrane Structures, The Membrane Structures Association of Japan. No: 30. Pages: 9-14. Year 2017. (Apr 8 2019 9:28AM)
[5]Presentations: Nonlinear analysis of membrane structures using ETFE films considering the friction contact between the films and steel arch. Authors: Bui Quang Hieu, Kawabata Masaya. Architectural Institute of Japan. Pages: 741-742. Year 2017. (Apr 8 2019 9:31AM)
[6]Article: Static test on friction coefficient of concrete foundation. Authors: Bui Quang Hieu, Toshikazu Kabeyasawa, Toshimi Kabeyasawa, Youji Hosokawa. Japan Concrete Institute Proceeding, Vol.35, No.2, 2013, 991-996. No: Vol.35, No.2. Pages: 991-996. Year 2013. (Apr 4 2014 9:31AM)
[7]Presentations: Earthquake response of buildings on sliding base including the peak and average values of friction coefficients. Authors: Bui Quang Hieu, Toshimi Kabeyasawa. Architecture Institute Japan Conference. Pages: 715-716. Year 2013. (Apr 4 2014 9:37AM)
[8]Presentations: An experimental study on shear friction coefficient between concrete foundation and bedding. Authors: Bui Quang Hieu, Toshimi Kabeyasawa, Toshikazu Kabeyasawa. Architecture Institute Japan Conference
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 587-588. Year 2012.
(Apr 4 2014 9:35AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học ứng dụng
Ngành: Xây dựng
 2013 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa
[2]Phương Pháp Số
Ngành: Xây dựng
 2009 Đại học  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn