Bùi Tuấn Khang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,604,022

 
Mục này được 25554 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Tuấn Khang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/04/1962
Nơi sinh: Nghi Lộc - Nghệ an
Quê quán Liên chiểu - Đà nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học Tổng hợp Hà nội
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Toán; Tại: Đại học Vinh
Dạy CN: Toán học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán học, Trường đại học sư phạm, Đại học Đà nẵng
Điện thoại: 0236.3733291; Mobile: 0905811299
Email: btkhang@gmail.com;btkhang@hotmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1985 - 1994 GV Toán, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
1995 - 2010 GV Toán, Trường Đại học  Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
1999 - 2010 GV Toán, Dự án đào tạo chất lượng cao Việt - Pháp
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để đánh giá thành quả dạy học môn Toán ở Đại học Đà nẵng. Tác giả: Bùi Tuấn Khang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 323-327. Năm 1998. (Dec 30 2010 5:47PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 30 2010 6:05PM)(Dec 30 2010 6:02PM)(Dec 30 2010 6:01PM)(Dec 30 2010 5:57PM)
[1]Giáo trình Toán chuyên đề Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Đồng tác giả: . Nơi XB: ĐH ĐN. Năm 2004.
[2]Giáo trình Phương pháp tính Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Nơi XB: Đại học Đà nẵng. Năm 2003.
[3]Giáo trình Phương trình Đạo hàm riêng Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà nẵng. Năm 2002.
[4]Giáo trình Đại số Lôgic Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà nẵng. Năm 1999.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích số và tối ưu
Ngành: Toán học
 2000 Sinh viên dự án đào tạo chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)  Trường DHBK Đà nẵng
[2]Biến đổi Fourier, Laplace và ứng dụng
Ngành: Toán học
 2000 Sinh viên dự án đào tạo chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)  Trường DHBK Đà nẵng
[3]Phương trình đạo hàm riêng
Ngành: Toán học
 1999 Sinh viên ngành Toán - Tin  Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng
[4]Phương pháp tính
Ngành: Toán học
 1998 Sinh viên đại học Toán - Tin  Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng
[5]Hàm biến phức
Ngành: Toán học
 1998 Sinh viên ngành Toán - Tin Sinh viên dự án đào tạo chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) - 2000  Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng
[6]Logic Toán
Ngành: Toán học
 1998 Sinh viên khoa công nghệ thông tin  Trường DHBK Đà nẵng
[7]Giải tích 1
Ngành: Toán học
 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Đà nẵng
[8]Giải tích 2
Ngành: Toán học
 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế  Đại học Đà nẵng
[9]Đại số tuyến tính & Hình giải tích
Ngành: Toán học
 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế  Đại học Đà nẵng
[10]Toán chuyên đề
Ngành: Toán học
 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn