Bùi Thiên Lam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,524

 
Mục này được 30763 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thiên Lam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/12/1960
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD và CN; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện, Quản lý dự án.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh B1
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3842740; Mobile: 0903575643
Email: btlamkxd@gmail.com;btlam@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 1984-1986: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Từ 1986-1990: Gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, Cục kỹ thuật - Quân khu 5
Từ 1991 đến nay, giảng dạy tại Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.Từ 09/2000 đến 07/2001 học tại Cộng hòa Pháp
Từ 2005: Phó Trưởng khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp kiêm Trưởng Bộ môn kết cấu công trình.Từ 2011: Trưởng khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp kiêm Trưởng Bộ môn kết cấu công trình.


2005-2010 Phó trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn
2011-2014 Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn
2015 đến nay là Trưởng bộ môn kết cấu công trình

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ SỐ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ LÊN NHÀ CAO TẦNG. Chủ nhiệm: Bùi Thiên Lam. Thành viên: Nguyễn Quang Tùng - Khoa Xây dựng DDCN- Trường ĐHBK Phạm Mỹ - Khoa Xây dựng DDCN- Trường ĐHBKLê Ngọc Quyết - Khoa Xây dựng DDCN- Trường ĐHBK. Mã số: Đ2014-02-103. Năm: 2014. (Jun 17 2015 10:11PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA XOẮN ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ NHIỀU TẦNG DẠNG KHUNG-VÁCH CHỊU TẢI TRỌNG GIÓ . Chủ nhiệm: Bùi Thiên Lam. Thành viên: KS Nguyễn Văn Chính. Mã số: T2007-02-41. Năm: 2007. (Dec 28 2012 12:02AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ KẾT CẤU KHUNG-VÁCH TRONG NHÀ NHIỀU TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG . Chủ nhiệm: Bùi Thiên Lam. Thành viên: . Mã số: T2006-02-06. Năm: 2006. (Dec 27 2012 11:58PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CHÈN GẠCH KHI ĐỘ CỨNG KHUNG THAY ĐỔI. Chủ nhiệm: Bùi Thiên Lam. Thành viên: . Mã số: 793/ĐHĐN. Năm: 2001. (Dec 28 2012 2:14AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất hệ số gió giật tính tải trọng gió nhà cao tầng có sơ đồ khung giằng theo TCVN 2737:1995. Tác giả: Phan Quang Minh, Bùi Thiên Lam. Tạp chí Xây dựng. Số: ISSN 0866-0762. Trang: 274-277. Năm 2017. (Aug 18 2017 11:13PM)
[2]Bài báo: Phân tích ổn định trượt sâu của tường cừ chắn đất. Tác giả: Trần Ngọc Duy, Đặng Công Thuật, Bùi Thiên Lam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững, NXB Xây Dựng 2016. Số: ISBN 978-604-2016-7. Trang: 84-89. Năm 2016. (Aug 18 2017 11:03PM)
[3]Bài báo: Đề xuất qui trình thiết kế sơ bộ tường chắn cọc xi măng đất dựa vào các điều kiện ổn định. Tác giả: Ngô Trí Phước, Đặng Công Thuật, Bùi Thiên Lam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững, NXB Xây Dựng 2016. Số: ISBN 978-604-2016-7. Trang: 47-52. Năm 2016. (Aug 18 2017 11:09PM)
[4]Bài báo: Đề xuất điều chỉnh công thức tính thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737:1995. Tác giả: Bùi Thiên Lam. Tạp chí Xây Dựng. Số: số 5/2016. Trang: trang 47-51. Năm 2016. (Nov 23 2016 11:38AM)
[5]Bài báo: Phân tích đáp ứng động lực học ngẫu nhiên và độ tin cậy của kết cấu chịu tác động của tải trọng gió. Tác giả: Bùi Thiên Lam, Đặng Công Thuật. Hội thảo khoa học Quốc gia, Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững lần thứ 2. Số: Lần thứ 2. Trang: 619-624. Năm 2016. (Nov 23 2016 11:49AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu phân phối gần đúng tải trọng gió lên các tầng từ lực cắt đáy. Tác giả: Bùi Thiên Lam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học ATCESD lần thứ 2. NXB Xây dựng. Số: ISBN 978-604-2016-7. Trang: 1-5. Năm 2016. (Aug 18 2017 11:21PM)
[7]Bài báo: PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THÀNH PHẦN ĐỘNG VÀ THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ THEO TCVN 2737:1995. Tác giả: Bùi Thiên Lam. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCEDD 2015. Số: Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCEDD 2015. Trang: 115-122. Năm 2015. (Apr 20 2016 3:08PM)
[8]Bài báo: Phương pháp số xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu do động đất. Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Thiên Lam, Trần Quang Hưng. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Số: Tập 1- Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Trang: 290-300. Năm 2015. (Apr 21 2016 1:52AM)
[9]Bài báo: Một cách tiếp cận mới để xác định sơ bộ thành phần gió động trong bài toán thiết kế. Tác giả: Bùi Thiên Lam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 12-2014. Trang: 47-51. Năm 2014.
(Jun 17 2015 10:20PM)
[10]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ VÁCH CỨNG ĐẾN BIẾN DẠNG XOẮN VÀ CHUYỂN VỊ TRONG NHÀ CAO TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG . Tác giả: Bùi Thiên Lam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2-2008. Trang: 36-42. Năm 2008. (Dec 27 2012 11:47PM)
[11]Bài báo: MỘT SỐ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ LÀM VIỆC MỎI CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP SỢI . Tác giả: Bùi Thiên Lam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01-2005. Trang: 39-42. Năm 2005. (Dec 27 2012 11:43PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐẶC BIỆT, NHÀ CAO TẦNG, KẾT CẤU GẠCH ĐÁ, THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH
Ngành: Xây dựng
 1984 SINH VIÊN ĐẠI HỌC  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn