Thái Bá Chiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,259,441

 
Mục này được 7788 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Bá Chiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/08/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Kỹ thuật Điện tử - Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin & Truyền thông (Đa phương tiện); Tại: Trường Đại học Toulouse, CH Pháp
Dạy CN: Ứng dụng CNTT trong dạy học môn kỹ thuật, AutoCAD (2D & 3D), Vẽ kỹ thuật trên MVT
Lĩnh vực NC: Công nghệ hướng dẫn, E-learning, thiết kế phần mềm dạy học, và thiết kế các khoá học online. Các ứng dụng lĩnh vực Điện tử - Tin học.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: 0511.3841293; Mobile: 0986616682
Email: chientb@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay)
Phụ trách phòng thí nghiệm máy tính chuyên ngành đa phương tiện tương tác
Học tại trường University of Sciences and Technologies of Hanoi, Vietnam + University of Toulouse, France
Ngành học: Information & Communication Technology (ICT). Chuyên ngành: Multimedia
Làm internship tại phòng lab Xlim/SIC (UMR CNRS 7252), ĐH Poitiers.
Làm NCS trường ĐH Paris 13, CH Pháp

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn