Thái Bá Chiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,942,843

 
Mục này được 25740 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Bá Chiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/08/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Kỹ thuật Điện tử - Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tại: Trường Đại học Paris 13
Dạy CN: Ứng dụng CNTT trong dạy học môn kỹ thuật, AutoCAD (2D & 3D), Vẽ kỹ thuật trên MVT
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: 0236.3841293; Mobile: 0986616682
Email: chientb@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay)
Học tại trường University of Sciences and Technologies of Hanoi, Vietnam + University of Toulouse, France
Ngành học: Information & Communication Technology (ICT). Chuyên ngành: Multimedia
Làm internship tại phòng lab Xlim/SIC (UMR CNRS 7252), ĐH Poitiers.
Làm NCS trường ĐH Paris 13, CH Pháp tại phòng lab L2TI, viện Galilee
Ngành học: Information & Communication Technology (ICT). Chuyên ngành: Signal and Images.

 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Tone Mapped HDR Images Contrast Enhancement Using Piecewise Linear Perceptual Transformation. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui. 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). No: 19172620. Pages: 1-5. Year 2019. (Jan 4 2020 8:08AM)
[2]Article: Contrast enhancement and details preservation of tone mapped high dynamic range images. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. Journal of Visual Communication and Image Representation. No: 10.1016/j.jvcir.2018.12.024. Pages: 589-599. Year 2019. (Jan 4 2020 3:09PM)
[3]Article: Performance Analysis of the Revisited Tone Mapped Quality Index for Tone Mapped HDR Images Evaluation. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui. 2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT). No: 10.1109/ICT.2019.8798770. Pages: 366-370. Year 2019. (Jan 4 2020 8:24AM)
[4]Article: Piecewise linear perceptual quantizer as a non-uniform histogram equalization adjustment for contrast enhancement of tone mapped HDR images. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. 2018 9th International Symposium on Signal, Image, Video and Communications (ISIVC). No: 10.1109/ISIVC.2018.8709168. Pages: 27-32. Year 2018. (Jan 4 2020 8:21AM)
[5]Article: Image tone mapping approach using essentially non-oscillatory bi-quadratic interpolations combined with a weighting coefficients strategy. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei, Mahdia Tabal. 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT). No: 10.1109/ISSPIT.2017.8388688. Pages: 89-94. Year 2017. (Jan 4 2020 8:18AM)
[6]Article: Performance evaluation of high dynamic range image tone mapping operators based on separable non-linear multiresolution families. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. 2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). No: 10.1109/EUSIPCO.2016.7760577. Pages: 1891-1895. Year 2016. (Jan 4 2020 8:14AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ kỹ thuật trên MVT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa
[2]AutoCAD (2D & 3D)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa
[3]Ứng dụng CNTT dạy học môn kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn