Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,176,226

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ kỹ thuật trên MVT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa
[2]AutoCAD (2D & 3D)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa
[3]Ứng dụng CNTT dạy học môn kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn