Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Evaluation of allowable loads on a bridge in accordance with AASHTO- LRFP 1998
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Van Lam
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ (bản tiếng anh); Số: Vol 12 (85);Từ->đến trang: 52-57;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
The quality of bridges in Viet Nam is topical concern, when the maximum unrestricted legal loads or State routine permit loads exceed the allowable, the bridge must be posted or restricted. This paper provides an overview of the requirements of load rating bridges; the basic concept of structural reliability used in calibration of the Load and Resistance Factor Design (LRFD) and Rating (LRFR) method in according with AASHTO – LRFR.
ABSTRACT
The quality of bridges in Viet Nam is topical concern, when the maximum unrestricted legal loads or State routine permit loads exceed the allowable, the bridge must be posted or restricted. This paper provides an overview of the requirements of load rating bridges; the basic concept of structural reliability used in calibration of the Load and Resistance Factor Design (LRFD) and Rating (LRFR) method in according with AASHTO – LRFR.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn