Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,166

 Phương pháp xác định độ hao mòn của kết cấu nhịp cầu Bê tông cốt thép thường
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescript
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Văn Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 45/2;Từ->đến trang: 116-125;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ số độ hao mòn là đại lượng tổng quát nhất của một công trình trong quá trình khai thác. Nó liên quan trực tiếp đến việc xác định, dự đoán tuổi thọ còn lại của cầu, khả năng chịu tải cũng như độ tin cậy của cầu. Hệ số này dùng để đánh giá sự thay đổi trạng thái của công trình cầu theo thời gian khai thác, ngoài ra còn được dùng để đánh giá trạng thái của nhiều loại kết cấu khác nhau. Việc xác định chính xác độ hao mòn của cầu sẽ là một bước rất quan trọng trong quá trình tổ chức khai thác cầu, từ đó có thể tìm ra những biện pháp hợp lý để tiến hành duy tu, sửa chữa nhằm khôi phục lại trạng thái của cầu cũng như hệ số độ tin cậy của công trình. Bài báo này sẽ trình bày phương pháp xác định độ hao mòn của kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép thường.
ABSTRACT
The index of physical wear of buildings appears the most successful integrated performance, relating directly to the prediction of remaining service life, load capacity and reliability of bridge structures. It is designed to assess technical changes of bridge structures and various construction applications. Determining such wear is an important step for managing the operation of bridges, thereafter it will help to find out the method of repair in order to restore the state and the index of reliability of bridge structures. This paper proposed a method for determining the wear of reinforced concrete ribbed spans.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn