Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,662

 Evaluation of transportation and automation condition of bridges.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale V.L. Cao, V.G. Eremin.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Magazine of Civil Engineering.; Số: vol 3 (29);Từ->đến trang: 83-88;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
One of the most important characteristics of structures is its transport and operation conditions of the deck that determines the nature and conditions of traffic on bridges. The condition is assessed according to the wear of individual elements of the deck. The process of determining and assessing traffic conditions is a laborious task that requires high skill and continuous requests to the database to assess the wear of the individual elements. To determine the wear of bridges and traffic conditions as been created an automated program to reduce labor costs and reduce the impact of training and a subjective opinion by a professional survey of facilities.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
One of the most important characteristics of structures is its transport and operation conditions of the deck that determines the nature and conditions of traffic on bridges. The condition is assessed according to the wear of individual elements of the deck. The process of determining and assessing traffic conditions is a laborious task that requires high skill and continuous requests to the database to assess the wear of the individual elements. To determine the wear of bridges and traffic conditions as been created an automated program to reduce labor costs and reduce the impact of training and a subjective opinion by a professional survey of facilities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn