Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Improvement of the status of bridge structures based on permanent monitoring
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: V.L. Cao, V.G. Eremin.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Engineering structures and systems journal
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: vol 1(16);Từ->đến trang: 92-97.;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Summary compiled of the results of continuous monitoring of operations on bridges in a separate section of the M-6 "Caspian". The examples of the use of monitoring results in the appointment of maintenance work, the justification for scheduled preventive work, repairs, reconstruction, maintenance and quality control of contractors.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Summary compiled of the results of continuous monitoring of operations on bridges in a separate section of the M-6 "Caspian". The examples of the use of monitoring results in the appointment of maintenance work, the justification for scheduled preventive work, repairs, reconstruction, maintenance and quality control of contractors.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn