Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,069,260

 Xây dựng chương trình quản lý cầu trên mạng lưới đường giao thông thành phố đà nẵng
Chủ nhiệm:  TS. Cao Văn Lâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: Đ2013-02-84-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Xây dựng 1 chương trình máy tính, có nhiều modul để quản lý cầu trên đường ô tô, chương trình mở, có thể bổ sung thông tin của bất kỳ một công trình ngẫu nhiên trên đường vào chương trình. (Chương trình chạy trên nền website)

www.quanlycauduong.com

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn