Đặng Thị Hồng Dân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,045

 
Mục này được 10433 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Hồng Dân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/08/1989
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Lao động; Tại: Đại Học Kinh tế- ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1201; Chuyên ngành: Nguồn Nhân lực và Quan hệ Công chúng; Tại: Đại học Dayeh
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Dạy tại ĐHKT từ năm 2012 tới nay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Lựa chọn phương tiện truyền thông cho chiến lược đối phó với khủng hoảng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Đặng Thị Hồng Dân. Mã số: T2018-04-29. Năm: 2018. (Aug 19 2019 9:12AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng mức sống của các hộ gia đình tái định cư khu vực quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Thị Hồng Dân. Mã số: T2013-04-22. Năm: 2013. (Jan 8 2021 10:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân, Đặng Thị Tố Như. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Số: 1. Trang: 133-142. Năm 2022. (Jun 9 2023 12:10PM)
[2]Bài báo: Which factor makes the crisis timing strategy more effective? Investigating the concept of involvement. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân, Đặng Thị Tố Như. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh năm 2021. Số: 4. Trang: 35-45. Năm 2021. (Jun 19 2022 8:53PM)
[3]Bài báo: Tác động Covid 19 tới Việt Nam: Nhìn từ góc độ thu nhập, việc làm của người lao động. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân; Đặng Thị Tố Như. Tạp chí Công thương. Số: 12. Trang: 125-130. Năm 2021. (Jun 20 2021 10:41AM)
[4]Bài báo: Khai thác và sử dụng các nguồn lực cốt yếu cho phát triển nông nghiệp - nông thôn ở Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở tây Nguyên lần 3 năm 2019. Số: 03. Trang: 11. Năm 2019. (Aug 19 2019 9:17AM)
[5]Bài báo: TIỀN ĐỀ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân, Nguyễn Danh Khôi. Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2018 tại Kontum. Số: 02. Trang: 100. Năm 2018. (Aug 19 2019 9:20AM)
[6]Bài báo: Kênh truyền thông hay chiến lược đối phó khủng hoảng quan trọng hơn?. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Tạp chí Công Thương. Số: Số 13, 10/2018. Trang: 81-86. Năm 2018. (Aug 19 2019 9:15AM)
[7]Bài báo: Thực trạng mức sống của các hộ gia đình tái định cư khu vực quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: Số 4(04), 2013. Trang: Trang 115- 122. Năm 2013. (Jan 8 2021 10:04AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Timing strategy matters: How timing and content strategy affect crisis communication. Authors: Thi Hong Dan Dang, Yao Hui Chung. The 17th Electronic Enterprise Management Theory and Practice Seminar (第十七屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會). No: 7. Pages: 25-29. Year 2016. (Jun 22 2021 2:44PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên Kinh tế  Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế Lao động
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên Kinh tế  Đại Học kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn