Đặng Thị Hồng Dân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 8114 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Hồng Dân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/08/1989
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Lao động; Tại: Đại Học Kinh tế- ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1201; Chuyên ngành: Nguồn Nhân lực và Quan hệ Công chúng; Tại: Đại học Dayeh
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Dạy tại ĐHKT từ năm 2012 tới nay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Lựa chọn phương tiện truyền thông cho chiến lược đối phó với khủng hoảng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Đặng Thị Hồng Dân. Mã số: T2018-04-29. Năm: 2018. (Aug 19 2019 9:12AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng mức sống của các hộ gia đình tái định cư khu vực quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Thị Hồng Dân. Mã số: T2013-04-22. Năm: 2013. (Jan 8 2021 10:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khai thác và sử dụng các nguồn lực cốt yếu cho phát triển nông nghiệp - nông thôn ở Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở tây Nguyên lần 3 năm 2019. Số: 03. Trang: 11. Năm 2019. (Aug 19 2019 9:17AM)
[2]Bài báo: TIỀN ĐỀ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân, Nguyễn Danh Khôi. Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2018 tại Kontum. Số: 02. Trang: 100. Năm 2018. (Aug 19 2019 9:20AM)
[3]Bài báo: Kênh truyền thông hay chiến lược đối phó khủng hoảng quan trọng hơn?. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Tạp chí Công Thương. Số: Số 13, 10/2018. Trang: 81-86. Năm 2018. (Aug 19 2019 9:15AM)
[4]Bài báo: Thực trạng mức sống của các hộ gia đình tái định cư khu vực quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: Số 4(04), 2013. Trang: Trang 115- 122. Năm 2013. (Jan 8 2021 10:04AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên Kinh tế  Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế Lao động
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên Kinh tế  Đại Học kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn