Đặng Thị Kim Ngân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,262

 
Mục này được 42421 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Kim Ngân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/03/1989
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Kon Tum
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học quản lý; Tại: Đại học kinh tế_Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản trị thông tin; Tại: Đại học văn hóa Trung Hoa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0931646818
Email: dangkimngan1111@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình IPA trong phân tích điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp :Nghiên cứu so sánh trường hợp siêu thị Thành Nghĩa và siêu thi Vinatex ở Kon Tum. Tác giả: Alan Thớ, Nguyễn Tố Như, Đặng Thị Kim Ngân. Kỷ yếu Hội Thảo Khoa Học Quản trị và kinh doanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7/2012. Trang: 1-12. Năm 2012.
(Nov 20 2012 3:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn