Đặng Ngọc Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 3001 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Ngọc Châu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/08/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Duy Tân
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K30/2 Hải Hồ, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3953225; Mobile: 0905173081
Email: dnchau@gmail.com; chau.dn@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

-         
Từ 6/2001 đến 9/2003: Công tác tại Công ty phát triển
phần mềm PBC – Thành phố Đà Nẵng.


o      
Chức vụ: lập trình viên, trưởng nhóm phần mềm


-         
Từ 9/2003 đến 10/2006: Công tác tại Công ty Cổ phần Tin
học LẠC VIỆT – Chi nhánh Đà Nẵng.


o      
Chức vụ: Trưởng nhóm Tư vấn triển khai các giải
pháp phần mềm giáo dục.


-         
Từ 10/2006 đến nay: Công tác tại Phòng Đào tạo - Trường
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.


o      
Chức vụ: Chuyên viên

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Quản lý sự thay đổi kế hoạch giảng dạy tại trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Ngọc Châu. Thành viên: 1. Đặng Ngọc Châu2. ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh3. Phạm Mỹ Thủy. Mã số: T2010-04-24. Năm: 2011. (Feb 24 2012 8:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn