Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,273

[1] Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013. Số: 765-QĐ/TWĐTN ngày 30/12/2013. Năm: 2013.
[2] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Số: 94-QĐ/TWĐTN ngày 05/3/2015. Năm: 2015.
[3] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016. Số: 427/NQ-KT ngày 06/6/2016. Năm: 2016.
[4] Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện “Cuộc thi trực tuyến 6 bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên” TP. Đà Nẵng năm 2015. Số: 383/NQ-KT ngày 06/01/2016. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn