Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,920,032

 Tối ưu hóa thuật toán ACO (Ant Colony Optimization) áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của chuỗi RNA
Chủ nhiệm:  Đoàn Duy Bình; Thành viên:  
Số: T2015-03-03 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Phạm Minh Tuấn
Đặng Đức Long
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn