Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,418

 Thiết kế chế tạo bộ giảm áp – hóa hơi cung cấp nhiên liệu LPG cho động cơ thí nghiệm
marriage affairs all wife cheat i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Quang Trung; Thành viên:  Dương Đình Nghĩa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T2013-02-58 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài được thực hiện trong 04 chương nhằm nghiên cứu tổng quan về ứng dụng nhiên liệu khí cho phương tiện vận tải, thiết kế hệ thống cấp LPG cho động cơ thí nghiệm Daewoo 1.6L DOHC. Trên cơ sở thiết kế đề tài đã chế tạo được một số trang thiết bị chính mà đặc biệt là bộ giảm áp-hóa hơi LPG đáp ứng các chế độ hoạt động cho động cơ
Bộ giảm áp-hóa hơi LPG cung cấp nhiên liệu khí LPG cho động cơ thí nghiệm tại phòng thí nghiệm động cơ đốt trong trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn