Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,233

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng quá trình cung cấp của động cơ khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Butanol-xăng trong động cơ đốt cháy cưỡng bức.. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2013-02-89. Năm: 2013. (Dec 15 2014 9:55PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế chế tạo bộ giảm áp – hóa hơi cung cấp nhiên liệu LPG cho động cơ thí nghiệm. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2013-02-58. Năm: 2013. (Dec 15 2014 9:49PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế, chế tạo bộ hòa trộn nhiên liệu khí cho động cơ thí nghiệm. Chủ nhiệm: Dương Đình Nghĩa. Thành viên: Huỳnh Tấn LinhNguyễn Phi Trường. Mã số: T2013-02-59. Năm: 2013. (Sep 30 2014 2:57PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bộ hồi lưu khí thải cho động cơ thí nghiệm Mazda WL. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2012-02-33. Năm: 2012. (Dec 15 2014 9:53PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển Động cơ - Ôtô.. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Viết Thuận, Dương Đình Nghĩa, Nguyễn Văn Triều. Mã số: Đ2012-02-39. Năm: 2012. (Dec 15 2014 9:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn