Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,336

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển Động cơ - Ôtô.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  ThS. Phạm Quốc Thái
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Viết Thuận, Dương Đình Nghĩa, Nguyễn Văn Triều
Số: Đ2012-02-39 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế bộ thí nghiệm với cấu trúc phần cứng được tích hợp đầy đủ các thành phần của hệ thống vi điều khiển, trên đó có thể thực hiện các thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển động cơ ôtô. Trong nghiên cứu này, tác giả cũng đã tiến hành xây dựng các bài thí nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trong chuyên ngành công nghệ ôtô. Thực nghiệm được tiến hành trên bộ thí nghiệm giao tiếp với các cảm biến: áp suất khí nạp, nhiệt độ, vị trí bướm ga và các cơ cấu chấp hành như: hệ thống quạt làm mát động cơ, hệ thống điều khiển bướm ga thông minh trên động cơ DAEWOO A16 DMS. Kết quả thực nghiệm cho thấy, bộ thí nghiệm hoạt động ổn định và tin cậy, đáp ứng được nhu cầu thí nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn