Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,945

 A Group-Based Handover Control Scheme for Mobile Internet Using the Partially Distributed Mobility Management (GP-DMM) Protocol
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao
Nơi đăng: Proceeding of the 14th International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms and Networks (ISPAN-FCST-ISCC), pp. 148-155, 2017, Exeter, London; Số: ISPAN-FCST-ISCC;Từ->đến trang: 0;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The Distributed Mobility Management protocol (DMM) was defined by the Internet Engineering Task Force (IETF) for providing the alternative IP mobility management method. DMM has the characteristic of efficient network deployment capable and efficiency to fit user's demands. In the wireless network, it is possible that a lot of mobile nodes (MNs) may switch from the same previous network to the same new network, i.e., handover, around the same time. However, the currently proposed DMM-based control schemes mainly focus on the handover processing of one MN instead of several MNs. It causes the problem that many duplicate signaling messages are used during handover. In this paper, a Group-based handover control scheme using the partially Distributed Mobility Management (GP-DMM) protocol is proposed to resolve the aforementioned problem. In the proposed GP-DMM scheme, multiple MNs, which move from the same previous network to the same destination around the same time, are formed as one group. In this way, only a set of control messages for handover is used instead of n sets of signaling messages for these n MNs. As a result, when the number of MNs increases, the amount of handover overhead, the handover delay and the packet loss are reduced.
ABSTRACT
The Distributed Mobility Management protocol (DMM) was defined by the Internet Engineering Task Force (IETF) for providing the alternative IP mobility management method. DMM has the characteristic of efficient network deployment capable and efficiency to fit user's demands. In the wireless network, it is possible that a lot of mobile nodes (MNs) may switch from the same previous network to the same new network, i.e., handover, around the same time. However, the currently proposed DMM-based control schemes mainly focus on the handover processing of one MN instead of several MNs. It causes the problem that many duplicate signaling messages are used during handover. In this paper, a Group-based handover control scheme using the partially Distributed Mobility Management (GP-DMM) protocol is proposed to resolve the aforementioned problem. In the proposed GP-DMM scheme, multiple MNs, which move from the same previous network to the same destination around the same time, are formed as one group. In this way, only a set of control messages for handover is used instead of n sets of signaling messages for these n MNs. As a result, when the number of MNs increases, the amount of handover overhead, the handover delay and the packet loss are reduced.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn