Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,647,557

 Xác định tốc độ phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải ngành công nghiệp sơ chế cao su bằng mô hình vật lý.marriage affairs open i want an affairunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Dương Gia Đức; Thành viên:  
Số: 2011-02-CBT 45 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn