Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô hồ thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Văn Quang; Thành viên:  Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng.unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2012-0104 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn