Trần Thanh Điệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,783

 
Mục này được 26260 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Điệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/12/1976
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình ĐỊnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 532 060; Mobile: 0914000210
Email: dieptt.net@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2001 đến 2004:  Tham gia công tác lập trình sản xuất phần mềm và giảng dạy tại SDC

- Năm 2004 đến nay : Quản lý đào tạo và giảng dạy tại SDC

- Tháng 8/2014 công tác tại Khoa Y Dược - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu và phát triển công cụ hỗ trợ đa ngữ hoá các trang Web. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: GS.TSKH. Bùi Văn Ga
GS.TSKH. Christian Boitet
PGS.TS. Phan Huy Khánh
TS. Nguyễn Thanh Bình
KS. Trịnh Công Duy
KS. Đoàn Văn Thành
KS. Trần Thanh Điệp.
Mã số: B2006-ĐN02-18-TĐ. Năm: 2008.
(Mar 16 2011 5:05PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trực tuyến . Chủ nhiệm: Trần Thanh Điệp. Thành viên: Phạm Anh Tuấn
Trương Linh Giang.
Mã số: B2003-III-20. Năm: 2005.
(Dec 31 2010 9:37AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn