Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đầu tư tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Tà chính doanh nghiệp nâng cao
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
[3]Công cụ phái sinh
Ngành: Kinh tế học
 2005 Sinh viên Đại học và học viên Cao học  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Kinh tế học
 2000 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn