Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dkythu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Đỗ Khánh Y Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,669,888

 
Mục này được 117 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Khánh Y Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1991
Nơi sinh: Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Nông Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Văn hóa học; Tại: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ____; Chuyên ngành: Văn hóa học; Tại: ĐH Khoa học xã hội và Nhân ăn - ĐH QG TPHCM
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: dkythu@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn