Đỗ Khánh Y Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,040

 
Mục này được 11049 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Khánh Y Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1991
Nơi sinh: Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Nông Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Văn hóa học; Tại: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Văn hóa học; Tại: ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH QG TPHCM
Dạy CN: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ: K263 H5/2 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 699 337; Mobile: 0976199102
Email: dkythu@ufl.udn.vn; dokhanhythu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 11/2013: tốt nghiệp Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, làm việc tự do;
Tháng 7/2014 - 2/2017: học cao học tại trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGTPHCM;
Tháng 2/2017 - 9/2017: làm việc tự do;
Tháng 9/2017: thử việc tại Khoa Quốc tế học - Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN;
Tháng 1/2018 - nay: giảng viên tập sự tại khoa Quốc tế học, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng.
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa giao tiếp Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2018 Sinh viên chính quy (nước ngoài)  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[2]Nói Tiếng Việt 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên chính quy (nước ngoài)  ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN
[3]Nói Tiếng Việt 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên chính quy (nước ngoài)  ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn