Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,391,978

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quan hệ Công chúng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 SV CĐ CNTT  CĐ CNTT
[2]Tổ chức Sự kiện và Lễ hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 SV CĐ CNTT  CĐ CNTT
[3]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên Khoa HTTTKT, Trường Cao đẳng CNTT  Trường Cao đẳng CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn