Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học số
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 01/2012;Từ->đến trang: 66-74;Năm: 2013
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Ecological Risk Assessment is well-known as an effective tool for environmental management in many countries all over the world. In Vietnam, however, this tool so far has not been paid sufficient attention and applied widely. In the context of adverse impacts of climate change and increasing of industrialization and urbanization, there is a pressing requirement for management solutions. This paper will present an overview of Ecological Risk Assessment and analys its applicability in Vietnam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn