Đoạn Chí Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,412

 
Mục này được 31790 lượt người xem
Họ và tên:  Đoạn Chí Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/01/1985
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sinh Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Nông nghiệp; Tại: Đại học Kagoshima, Nhật Bản
Dạy CN: Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, Chế biến và bảo quản sau thu hoạch, Sản xuất sạch hơn, Quản lý và vận hành hệ thống nhà màng
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật vận hành nhà màng, sản xuất sạch hơn, phân tích, chế biến và bảo quản sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp
Quản lý tài nguyên và môi trường, Đánh giá chất lượng môi trường
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh Môi trường, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0972586685
Email: dccuong@ued.udn.vn; doanchicuong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2011 đến nay: Nghiên cứu và Giảng dạy tại Khoa Sinh Môi trường, Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng
- Từ 10/2017 - 10/2021: Làm nghiên cứu sinh về nông nghiệp (kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; kỹ thuật vận hành nhà màng; kỹ thuật phân tích, chế biến và bảo quản sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp) tại Đại học Saga và ĐH Kagoshima, Nhật Bản
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Study on heavy metals absorption of some food crops grown in agricultural areas affected by industrial waste in Da Nang. Chủ nhiệm: Doan Chi Cuong. Thành viên: Vo Van Minh, Masaki Takaoka. Mã số: GSGES.KU.2014-2015. Năm: 2015. (May 31 2015 12:42PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học “Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm” phục vụ dạy học tăng cường Tiếng Anh tại Đại Học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Mã số: Đ2013-03-52-BS. Năm: 2014. (Jun 4 2015 9:55PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoạn Chí Cường. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh. Mã số: Đ2014-03-60. Năm: 2014. (May 24 2014 2:07PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài giảng thực hành thí nghiệm môn phân tích môi trường bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Đoạn Chí Cường. Mã số: T03.06.2012. Năm: 2012. (May 31 2015 12:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc điểm của nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) nuôi trồng trên cơ chất bã đậu nành. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng*, Triệu Thy Hòa, Đoạn Chí Cường
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21(1). Trang: 38-42. Năm 2023.
(Apr 28 2023 4:03PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu trồng nấm vân chi (Trametes versicolor L. Pilat) bằng giống dịch thể thay thế giống hạt truyền thống tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường; Nguyễn Thị Bích Hằng; Cao Thị Ái Vân; Trần Ngọc Quang
. Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 5 về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. Số: 10.15625/vap.2022.0089. Trang: 1-10. Năm 2022.
(Jan 30 2023 8:41AM)
[3]Bài báo: Hàm lượng xyanua tổng số trong nước tại một số khu vực thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 126. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[4]Bài báo: Mức độ ô nhiễm và rủi ro của thủy ngân và chì trong trầm tích mặt tại cửa An Hòa, sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 157. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[5]Bài báo: Hiện trạng và sự biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1990 - 2010. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Phạm Tài Minh, Hồ Đắc Thái Hoàng; Lê Văn Hoàng; Võ Thị Hồng Linh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 85. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[6]Bài báo: Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Từ Thị Thu Hiếu; Phạm Thài Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 84. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[7]Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI). Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Trần Ngọc Sơn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 01(86).2015. Trang: 99-113. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ kim loại đồng (Cu) đến khả năng sinh trưởng và hấp thụ của cây Phát lộc (Dracaena sanderiana) trong đất. Tác giả: Đàm Minh Anh*; Võ Văn Minh; Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 84. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[9]Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của con người do kim loại nặng (Cr và Pb) trong rau xà lách (Lactuca sativa L.) trồng tại vùng rau chuyên canh thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh, Phạm Thị Thúy Ngà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 03(88).2015. Trang: 100-104. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[10]Bài báo: Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường*, Masaki Takaoka, Võ Văn Minh, Phan Nhat Truong. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 14. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[11]Bài báo: Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi giun quế (Perionyx excavatus). Tác giả: Đoạn Chí Cường, Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường ĐHSP Toàn quốc lần 9. Số: 9/2014. Trang: 432-437. Năm 2014. (May 5 2014 12:40PM)
[12]Bài báo: Các dạng hóa học và đánh giá rủi ro kim loại chì (Pb) trong trầm tích mặt tại hồ Bàu Tràm, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Lê Thị Mai Hạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 97. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[13]Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(78).2014. Trang: 130-134. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[14]Bài báo: Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh; Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 151-155. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[15]Bài báo: Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Hồ Thị Dung, Võ Văn Minh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường ĐHSP Toàn quốc lần 9. Số: 9/2014. Trang: 438-449. Năm 2014. (May 5 2014 12:37PM)
[16]Bài báo: Sự tích lũy kim loại nặng trong gạo tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Dương Thanh Hà Linh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(80). Trang: 80-102. Năm 2014. (Nov 3 2014 1:15PM)
[17]Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Nguyễn Thị Bích Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 9(82).2014. Trang: 38-42. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[18]Bài báo: Giảng dạy học phần "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng. Tác giả: Võ Văn Minh*; Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 20. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[19]Bài báo: Xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sắn bằng cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides). Tác giả: Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Hồ Thị Cẩm Hồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 103-108. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[20]Bài báo: Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Đỗ Mạnh Thắng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, NXB Đại học Cần Thơ. Số: Tập 2. Trang: 544-550. Năm 2014. (Jan 14 2015 9:52PM)
[21]Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học số
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 01/2012. Trang: 66-74. Năm 2013.
(May 29 2013 12:14AM)
[22]Bài báo: Một số định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III. Số: 3. Trang: 58 - 62. Năm 2013. (May 13 2013 2:54PM)
[23]Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến năng suất của một số loại cây trồng ở các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Tống Thị Thúy Hảo. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1(50). Trang: 96-101. Năm 2012.
(Jul 22 2012 5:39PM)
[24]Tham luận: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Đàm Minh Anh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII, Hà Nội. Trang: 186-191. Năm 2012. (Jul 22 2012 5:42PM)
[25]Bài báo: Thành phần loài mối ở rừng phòng hộ Nam Hải Vân và khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Tác giả: Nguyen Van Khanh, Doan Chi Cuong, Pham Thi Hong Ha
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Science and Education. Số: 4 (03). Trang: 22-28. Năm 2012. (Dec 18 2012 11:23PM)
[26]Bài báo: Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Trọng Lịch, Đoạn Chí Cường. Tạp chí KH&GD, Trường ĐHSP. Số: 4(03). Trang: 55-62. Năm 2012. (May 29 2013 12:18AM)
[27]Bài báo: Mối quan hệ giữa thực vật thủy sinh bậc cao sống chìm và chất lượng nước sông Hương - Huế. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thị Thu Hiệp
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8 (49). Trang: 84-92. Năm 2011.
(Jul 22 2012 5:32PM)
[28]Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng đất cát ven biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và một số giải pháp thích ứng. Tác giả: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Nguyen Van Khanh.. Tap chi Khoa học và Giáo dục
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1 (01). Trang: 29-34. Năm 2011.
(Jul 22 2012 5:37PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Relationships between Tomato Cluster Growth Indices and Cumulative Environmental Factors during Greenhouse Cultivation. Authors: Chi Cuong Doan, Munehiro Tanaka. Scientia Horticulturae, ScienceDirect. No: 295. Pages: 110803(1-7). Year 2022. (May 7 2022 10:50AM)
[2]Article: Prediction of Tomato Momotarou Haruka Flower-Clusters Occurrence using Cumulative Heat Unit and Cumulative Solar Radiation. Authors: Doan Chi Cuong, Munehiro TANAKA. Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers. No: 83(2). Pages: 87-94. Year 2021. (May 7 2022 11:04AM)
[3]Article: Effects of integrated environmental factors and modeling the growth and development of tomato in greenhouse cultivation
.
Authors: Doan Chi Cuong, Munehiro Tanaka
. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. No: 301. Pages: 1-9. Year 2019.
(May 7 2022 11:13AM)
[4]Presentations: Microbial biodiversity in the rhizosphere of Vetiver grass grown in Quang Nam Province and Da Nang City, Vietnam. Authors: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Nguyen Xuan Huong, Do Thu Ha, Paul Truong. The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6). Pages: 73. Year 2015. (May 31 2015 12:15PM)
[5]Presentations: Confusion between Chrysopogon nemoralis and Chrysopogon zizanioides at Bo Bo Mountain in Quang Nam province, Vietnam. Authors: Doan Chi Cuong, Paul Truong, Vo Van Minh, Pham Tai Minh, Phan Nhat Truong. The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6). Pages: 86. Year 2015. (May 31 2015 12:21PM)
[6]Article: Effects of Sea Water Salinity on the Growth of Vetiver Grass (Chrysopogon zizanioides L.). Authors: Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Paul Truong. Modern Environmental Science and Engineering (ISSN 2333-2581). No: Volume 1, No. 4. Pages: 185-191. Year 2015. (May 31 2015 12:49PM)
[7]Presentations: Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city. Authors: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Phan Nhat Truong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The 12th annual UNU&GIST Joint progaramme symposium: Issues on Environmental Multi-pollutants
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 112. Year 2014.
(Nov 25 2014 5:42PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 28 2023 3:57PM)(May 24 2014 2:11PM)
[1]Giáo trình Đánh giá Môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2023.
[2]Giáo trình Khoa học Môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2021 Sinh viên đại học  Trường Đại học sư phạm - ĐHĐN
[2]Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp
Ngành: Nông học
 2021 Sinh viên đại học  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[3]Một số phương pháp phân tích môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn