Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Study on heavy metals absorption of some food crops grown in agricultural areas affected by industrial waste in Da Nang
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Doan Chi Cuong; Thành viên:  Vo Van Minh, Masaki Takaoka
Số: GSGES.KU.2014-2015 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường
marriage affairs open i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn