Đoàn Trần Hiệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,921

 
Mục này được 39507 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Trần Hiệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/10/1976
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Kiến trúc; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kiến trúc, Xây dựng.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841823; Mobile: 0903516716
Email: tranhiepdng@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1999 đến 4/2012 giảng dạy tại khoa Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng.
Từ 2012 đến nay, giảng dạy tại Khoa Kiến Trúc, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế kiến trúc vỏ bao che công trình nhà phố phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Đoàn Trần Hiệp. Mã số: T2017 - 02 - 76. Năm: 2017. (Jun 16 2018 3:56PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hồ cảnh quan lọc nước theo quy trình tự nhiên cho không gian ngoại thất nhỏ. Chủ nhiệm: Đoàn Trần HIệp. Mã số: T2014 - 02 - 102. Năm: 2014. (Dec 21 2015 4:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn