Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,995

 Nghiên cứu công nghệ sàn liên hợp thép bê tông ứng dụng trong công trình nhà cao tầng ở các đô thị (Đề tài KHCN cấp Bộ 2008-2009)
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. Huỳnh Minh Sơn; Thành viên:  KS. Đoàn Vĩnh Phúc KS. Ngô Thanh Vinh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2008-ĐN06-07 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu phương pháp thiết kế sàn liên hợp thép bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocode 4) và khả năng ứng dụng công nghệ vào công trình nhà cao tầng ở đô thị. So sánh phân tích lựa chọn phương án. Xây dựng quy trình thiết kế và thi công ứng dụng tại Việt Nam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn