Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,540

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2010 Cao đẳng Xây dựng  Cao đẳng Công nghệ
[2]Công nghệ thi công mới
Ngành: Xây dựng
 2010 Cao đẳng Xây dựng  Cao đẳng Công nghệ
[3]Kỹ thuật thi công 1
Ngành: Xây dựng
 2007 Cao đẳng Xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Cao đẳng Công nghệ - DHĐN
[4]Kỹ thuật thi công 2
Ngành: Xây dựng
 2006 Cao đẳng Xây dựng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn