Huỳnh Phương Đông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,396

 
Mục này được 35615 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Phương Đông
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/08/1976
Nơi sinh: Đức Phổ
Quê quán Đức Phổ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Đài Loan
Dạy CN: Kế toán doanh nghiệp, nguyên lý kế toán, kế toán quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa kế toán, Trường Đại học kinh tế Đà nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn Đà nẵng
Điện thoại: 3836987; Mobile: 0989392392
Email: donghp@due.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam. Tác giả: Huỳnh Phương Đông
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Ngân hàng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 13. Năm 2010.
(Jan 4 2011 7:26PM)
[2]Bài báo: Kế toán phát hành trái phiếu. Tác giả: Huỳnh Phương Đông. Tạp chí kế toán. Số: 52. Trang: 45-46. Năm 2005. (Jan 4 2011 7:20PM)
[3]Bài báo: Chi phí mục tiêu- một công cụ quản trị chi phí tại doanh nghiệp. Tác giả: Huỳnh Phương Đông. Tạp chí kế toán. Số: 55. Trang: 29&31. Năm 2005. (Jan 4 2011 7:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Vietnam Case. Authors: Huynh Phuong Dong Jyh-Tay Su. International Research Journal of Finance and Economics
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 49. Year 2010.
(Jan 4 2011 7:29PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận giảng viên giỏi. Năm: 2004-2005.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2016 Sinh viên chính quy  Trường đại học kinh tế đà nẵng
[2]Phân tích báo cáo kế toán
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[3]Kế toán tài chính 2
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[4]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2005 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[5]Kế toán tài chính 1
Ngành: Kế toán
 2003 Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[6]Nguyên lý kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  TRường Đại học kinh tế Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn