Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dongph' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,973,735

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2016 Sinh viên chính quy  Trường đại học kinh tế đà nẵng
[2]Phân tích báo cáo kế toán
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[3]Kế toán tài chính 2
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[4]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2005 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[5]Kế toán tài chính 1
Ngành: Kế toán
 2003 Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm  Trường đại học kinh tế
[6]Nguyên lý kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên chính quy và hệ vừa học vừa làm  TRường Đại học kinh tế Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn