Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng của một số phần tử trong các thiết bị cơ khí bằng phương pháp phân tích dao động
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS. Lê Cung; Thành viên:  Dương Quốc Bảo; Nguyễn Văn Thiên Ân; Hà Phước Tráng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2008-ĐN02 -38 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn