Đặng Quang Hiển
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,067,010

 
Mục này được 1167 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Quang Hiển
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/11/1980
Nơi sinh: Sơn Nguyên - Sơn Hòa - Phú Yên
Quê quán Đập Đá - An Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin và truyền thông; Tại: Đại học Soongsil
Lĩnh vực NC: Visible Light Communication, Network security, Computer network
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn
Điện thoại: ; Mobile: 0905988757
Email: dqhien@vku.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Triển khai hệ thống Domain Controller tại trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn. Chủ nhiệm: Đặng Quang Hiển. Mã số: 00010. Năm: 2011. (Jun 25 2020 10:23PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Triển khai hệ thống mạng với IPv6 tại trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn. Chủ nhiệm: Lê Tự Thanh. Mã số: 00003. Năm: 2010. (Jun 25 2020 10:19PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống bootrom tại trường khu thực hành trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn. Chủ nhiệm: Đặng Quang Hiển. Mã số: 00011. Năm: 2010. (Jun 25 2020 10:23PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và triển khai hệ thống tra cứu điểm trên điện thoại di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Vũ. Mã số: 00012. Năm: 2010. (Jun 25 2020 10:22PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và triển khai hệ thống E-learning tại trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn. Chủ nhiệm: Trần Thế Sơn. Mã số: 00015. Năm: 2009. (Jun 25 2020 10:20PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và triển khai hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn. Chủ nhiệm: Lê Tự Thanh. Mã số: 00004. Năm: 2008. (Jun 25 2020 10:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công nghệ tài chính: Tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. Tác giả: Le Thi Hanh Nguyen Nguyen Van Tan, Le Thi Minh Duc, Tran The Son, Dang Quang Hien. Tạp chí Thông tin và truyền thông. Số: 562. Trang: 24-30. Năm 2018. (Jun 25 2020 10:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental study of PC-to-PC over a visible light channel using Li-Fi USB dongle. Authors: Tran The Son, Andrew Burton, Hoa Le Minh, Dang Quang Hien. 2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT). No: ISBN: 978-1-7281-0273-3. Pages: 215-219. Year 2019. (Jun 25 2020 10:41PM)
[2]Article: Experimental Investigation of PC-to-PC Link over a Visible Light Channel. Authors: Tran The Son, Dang Quang Hien, Duong Huu Ai, Hoa Le-Minh. 2018 12th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA). No: Electronic ISBN: 978-1-5386-9141-0. Pages: 1-4. Year 2018. (Jun 25 2020 10:45PM)
[3]Article: Handover procedure and algorithm in vehicle to infrastructure visible light communication. Authors: Dang Quang Hien. Tạp chí IEEE Access. No: Electronic ISSN: 2169-3536. Pages: 26466-26475. Year 2017. (Jun 25 2020 10:32PM)
[4]Article: Handover in outdoor visible light communication system. Authors: Dang Quang Hien, Myungsik Yoo. 2017 International Conference on Information Networking (ICOIN). No: Electronic ISBN: 978-1-5090-5124-3. Pages: 67-69. Year 2017. (Jun 25 2020 10:39PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 25 2020 10:51PM)(Jun 25 2020 10:55PM)
[1]Lập trình hệ thống Chủ biên: Jiman Hong. Đồng tác giả: Do Cong Duc. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[2]Hệ điều hành Linux Chủ biên: Đặng Quang Hiển. Nơi XB: Trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Lao động tiên tiến. Năm: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019.
[2] Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm: 2009.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2010.
[4] Bằng khen của sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP Đà Nẵng. Năm: 2019.
[5] Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nghề của bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Bảo mật mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Sinh viên  
[2]Điện toán đám mây
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Sinh viên  
[3]Kiến trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên  
[4]Nguyên lý hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 sinh viên  
[5]Quản trị mạng Linux
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên  
[6]Mạng máy tính
Ngành: Khoa học máy tính
 2005 Sinh viên  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn