Đinh Thị Đoan Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,388

 
Mục này được 1267 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Đoan Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1982
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục mầm non; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Giáo dục học (GDMN); Tại: Victoria University of Wellington
Dạy CN: Giáo dục Mầm non
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6567226; Mobile: 0987099086
Email: dtdhuong@dce.udn.vn; doanhuongdinh@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng khung lý thuyết cho việc thiết kế chương trình Tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên sư phạm mầm non. Tác giả: Đinh Thị Đoan Hương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Toàn quốc: Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm. Số: ISBN: 978-604-80-1310-3. Trang: 57-66. Năm 2015. (Nov 13 2015 7:41AM)
[2]Bài báo: Về dạy học tích hợp ở trường mầm non. Tác giả: Đinh Thị Đoan Hương. Tạp chí Giáo Dục. Số: 192. Trang: 12-13. Năm 2008. (Nov 13 2015 7:55AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp ở trường mầm non
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên đại học chính qui  Khoa GD Mầm non-Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng
[2]Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên đại học chính qui  Khoa GD Mầm non-Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng
[3]Phương pháp cho trẻ làm quen môi trường xung quanh
Ngành: Khác
 2007 Sinh viên hệ đại học chính qui  Khoa GD Mầm non-Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn