Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,844

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo an toàn trên máy tiện khi gia công mặt trụ ngoài bằng phương pháp chạy dao dọc.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thái Dương1, Nguyễn Anh Ngọc2, Chu Đức Hùng2,
Nơi đăng: Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 47 (8/2018): 58-62; Số: Số 47 (8/2018);Từ->đến trang: 58-62;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn