Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo an toàn trên máy tiện khi gia công mặt trụ ngoài bằng phương pháp chạy dao dọc.
.
Tác giả: Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thái Dương1, Nguyễn Anh Ngọc2, Chu Đức Hùng2,
. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 47 (8/2018): 58-62. Số: Số 47 (8/2018). Trang: 58-62. Năm 2018.
(Sep 4 2018 6:08PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu cải tạo máy uốn đai thép xây dựng. Tác giả: Ngô Tấn Thống, Huỳnh Văn Sanh, Đào Thanh Hùng.. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 241-244. Năm 2016. (Nov 30 2016 7:51PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng chương trình tính toán thông số cho các bộ truyền động trong việc thiết kế hộp giảm tốc. Tác giả: Đào Thanh Hùng, Lê Thị Thùy Linh. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 11(108).2016. Trang: 89-93. Năm 2016. (Nov 30 2016 7:44PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Arena để xây dựng mô hình trạm sạc cho xe điện. Tác giả: Lê Thị Thùy Linh, Đào Thanh Hùng. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 98-101. Năm 2016. (Nov 30 2016 7:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Laboratory bench “Inverted pendulum”. Authors: Дао Тхань Хунг, А.В.Смородов, к.т.н., доц.
. Week of Science in SPbSPU
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: УДК 331.015.11. Pages: 19-20. Year 2011.
(Jan 16 2016 10:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn