Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,049,508

 Hoạt động đào tạo sinh viên dân tộc thiểu số tại các trường đại học và cao đẳng ở Tây Nguyên - thực trạng và định hướng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Tố Như, Đặng Trần Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Nguyễn Phi Điệp
Nơi đăng: Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: thực trạng và giải pháp”; Số: 1;Từ->đến trang: 113 - 121;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn