Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,482,313

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao tiếp trong kinh doanh
Ngành: Khoa học XHNV
 2017 Sinh viên hệ đại học chính quy các chuyên ngành kinh tế  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Tâm lý học đại cương
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên ngành Sư phạm (hệ đại học chính quy), ngành Luật Kinh tế (hệ đại học chính quy, hệ vừa học vừa làm)  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Tổng quan du lịch
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên ngành Việt Nam học Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - lữ hành  Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn