Đặng Thị Thạch
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,226,534

 
Mục này được 1299 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Thạch
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1968
Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán Hòa Tiến, Hòa Vang, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thủy sản; Tại: Nha Trang
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 201; Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển; Tại: Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học và HTQT, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363954243; Mobile: 0982644456
Email: thachnckh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2002 đến nay: Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển nghề nuôi tôm tại tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị THạch. Thành viên: . Mã số: T2013-04-18. Năm: 2013. (Feb 27 2015 7:59AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn